Biosfärdagen i Sorsele 18 aug

Vi genomförde en temadag på River hotell i Sorsele för ett 60-tal lärare från Arjeplog och Sorsele. Det var en temadag som handlade om det tänkta biosfärområdet ”Vindelälven – Juhtatdahka”. Medverkade gjorde förutom Naturskolan: Johanna Gardeström, koordinator för biosfärkandidaturen Vindelälven – Juhtatdahka Tomas Nordell, Den Globala Skolan Per Röckner, Fritids- och kulturchef i Sorsele Erika Mikaelsson, projektledare för SAMLA Ingela Wall, … More Biosfärdagen i Sorsele 18 aug

Naturen inverkar positivt på barns koncentration, självkänsla och känslokontroll enligt en ny, stor EU-rapport

I en nyligen publicerad rapport från EU har Institute for European Environmental Policy gått igenom aktuell forskning och studier för att sammanfatta naturens påverkan på människan. I rapporten konstateras bl.a. att natur- och grönområden främjar barns motoriska utveckling inverkar positivt på barns koncentration, självkänsla, känslokontroll. minskar allmän stress skapar utrymmen för återhämtning/reflektion inverkar positivt på … More Naturen inverkar positivt på barns koncentration, självkänsla och känslokontroll enligt en ny, stor EU-rapport

Ny forskning visar att barn som vistas regelbundet i naturen utvecklar en större empati för det som är levande

Ny forskning visar att barn som vistas regelbundet i naturen utvecklar en större empati för det som är levande. De har också lättare att förstå vad naturresurser och miljöförstöring innebär, begrepp som är viktiga för att lära sig om hållbar utveckling. I en studie vid Stockholm Recilience Center, Stockholms Universitet har Stephan Barthel, Matteo Giusti … More Ny forskning visar att barn som vistas regelbundet i naturen utvecklar en större empati för det som är levande

I dag startade vi med biosfär-informationen

I dag startade vi vår information till åk 4:orna längs Vindelälven. Information om det kommande biosfärområdet Vindelälven – Juhtatdahkta (flyttled på Umesamiska). Agneta tog Lycksele, Lennart Vännäs och jag angrep Vindeln och Älvbrinken söderifrån. Efter avslutat arbete passade jag även på att besöka det kommande biosfärområdets pulsåder – som brusar oavbrutet. / Hasse